Home  »  People  »  Power Electronics Research Groups

Power Electronics Research Groups

Each faculty member serves as an advisor to a group of students. Please locate the student by their faculty advisor below.

Graduate Students:

Daniel Merced Cirino

Handong Gui

Xingxuan Huang

Mark Nakmali

Nattapat Praisuwanna

Ishita Ray

Manashi Roy

Mitchell Smith

Montie Smith

Nathan Strain

Jingjing Sun

Shuyao Wang

Undergraduate Students:

Ben Dean 

Taylor Short

Graduate Students:

Ruirui Chen

Zhou Dong

Jacob Dyer

Edward Jones

Le Kong

Dingrui Li

Haiguo Li

Bo Liu

Yiwei Ma

Jiahao Niu

James Palmer

Liang Qiao

Ren Ren

Craig Timms

Xiaoyang Wang

Paige Williford

Zhe Yang

Shuoting Zhang

Wen Zhang

Undergraduate Students:

James Bates

Michael Butler

Nedas Jakstas

Visiting Students

Jianliang Chen

Post-Doc Research Associates:

Chun Gan

Shiqi Ji

Jingxin Wang

Research Faculty:

Zheyu Zhang

Graduate Students:

Saeed Anwar

Jared Baxter

Doug Bouler

Spencer Cochran

Jordan Gamble

Ling Jiang

Jie Li

Maeve Lawniczak

Ruiyang Qin

Kamal Sabi

Chongwen Zhao

Undergraduate Students:

Quillen Blalock

Rafael Camarillo

Dylan Carlson