Home  »  People  »  Power Electronics Research Groups

Power Electronics Research Groups

Each faculty member serves as an advisor to a group of students. Please locate the student by their faculty advisor below.

Graduate Students:

Daniel Merced Cirino

Handong Gui

Jessica Boles

Jingjing Sun

Jingyi Tang

Manashi Roy

Mark Nakmali

Mitchell Smith

Montie Smith

Shuyao Wang

Xingxuan Huang

Undergraduate Students:

Ben Dean 

Graduate Students:

Bo Liu

Craig Timms

Edward Jones

Fei Yang

Jacob Dyer

Jiahao Niu

Jordan Sangid

Paige Williford

Ren Ren

Ruirui Chen

Shuoting Zhang

Wen Zhang

Wenchao Cao

Yiwei Ma

Zhe Yang

Undergraduate Students:

James Bates

Michael Butler

Nedas Jakstas

Visiting Students:

Zhibin Ling 

Post-Doc Research Associates:

Chun Gan

Jingxin Wang

Shiqi Ji

Research Faculty:

Zheyu Zhang