Home  »  People  »  Power Systems Research Groups

Power Systems Research Groups

Each faculty member serves as an advisor to a group of students. Please locate the student by their faculty advisor below.

Graduate Students:

MD. Riyasat Azim

Apsana Bhandari

Yan Du

Wei Feng

Mariana Kamel

Xiao Kou

Qingxin Shi

Qiwei Zhang

Research Associate:

Hantao Cui

Jun Xiao

Undergraduate Students:

Chad Blaylock

Adam Foshie

Kimberly Glasser

Sean Indelicato

Larry Marshall

Peter Pham

Visiting Scholars:

Haiteng Han

Ryusuke Kinoshi

Visiting Faculty:

Shungu Lin

Graduate Students:

Summer Church Fabus

Melanie Gonzalez

Zhizao Jiang

Yu Su

Lakshmi Sundaresh

Abigail Till

Weikang Wang

Ling Wu

Wenxuan (Will) Yao

Shutang (Steve) You

Chujie Zeng

Xuemeng Zhang

Jiecheng (Jeff) Zhao

Undergraduate Students:

Roy Tan

Visiting:

Yujia Deng

Zhe Dong

Shengyou Gao

Xiatong Hu

Dongbin Lu

Kaiqi Sun

Dongsheng Yuan

Xinhui Zhang

Chao Zheng

Qiaomu Zhu

Huimin Zhuang

Post-Doc Research Associates:

Fang Cao

Yi Cui

Xianda Deng

Jiaojaio Dong

Fuhua Li

He Yin

Wenpeng Yu

Yao Zhang

Yi Zhou

Lin Zhu

Additional Contributors

Graduate Students:

John Duggan

Alok Hota

Mohammad A. Raji

Lonnie Yu

Undergraduate Students:

Natalie Bogda

 Vishnu Chander

Jeremy Herwig

Tanner Hobson

Anthony Huber

Austin McEver

Graduate Students:

Liu Liu

Alireza Rahimpour

Yang Song

Undergraduate Students:

Andrew Wittenberg

Graduate Students:

Yingyuan Yang

Zhuo (Cindy) Yao

Undergraduate Students:

Alex Bolinsky

Joseph Estrada

Parker Diamond

Research Associates:

Xiaojing Xu

Undergraduate Student:

Jacqueline Adams

James Brannon

Taylor Duncan

Christine Garcia

Diane Garcia

Alyssa Loveday

Taylor Woodward